Newyddion S4C

S4C

Adam Price yn trafod ymgais i ladd ei hun yn ystod cyfnod o anobaith dwys

Pink News 15/06/2022

Mae Adam Price, arweinydd Plaid Cymru wedi siarad yn agored am ei ymgais i ladd ei hun yn ystod cyfnod o anobaith dwys.

Dywedodd y gwleidydd ei fod wedi teimlo “bod dim ffordd allan” yn ystod cyfnod tywyll yn ei fywyd yn y 1990au fel dyn ifanc hoyw.

Mewn cyfweliad â Pink News, eglurodd ei fod wedi profi cyfnod o iselder dwys lle'r oedd eisiau cyflawni hunanladdiad.

“Rwy’n cofio cerdded adref o ganol y dref (Caerdydd) gyda fy llygaid ar gau, gan obeithio y byddwn yn cael fy nharo i lawr gan gar.

“Gan na allwn ddod o hyd i ffordd allan, doeddwn i ddim yn gallu gweld ffordd i hapusrwydd. Doedd gen i ddim role model, yn y bôn cefais fy nysgu i gael teimlad dwfn o gywilydd.

“Wnes i erioed ddychmygu y byddwn i yma heddiw,” ychwanegodd y tad i ddau.

Mae bron i dri o bob pedwar o bobl LHDT+ rhwng 11 a 18 oed yng Nghymru wedi profi meddyliau am ddiweddu eu bywyd, yn ôl yr elusen ieuenctid Just Like Us.

Mae Mr Price wedi galw ar y llywodraeth i wneud mwy i amddiffyn ac agor mwy o fannau sy'n eiddo i'r gymuned LHDT+ yn ogystal â chynnig gwasanaethau iechyd meddwl mwy arbenigol.

“Rwy’n meddwl mai’r gwir yw ein bod wedi dioddef trawma, rydym yn delio â phoen. Mae trawma yn ein llethu ac mae llawer ohonom sy’n tyfu i fyny yn hoyw, lesbiaidd, deurywiol neu draws yn gwybod yn union beth rwy’n ei olygu wrth hynny,” meddai.

Darllenwch ragor yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.