Newyddion S4C

Penglog fforest Clocaenog

Gweddillion penglog mewn coedwig yn parhau'n ddirgelwch

North Wales Live 11/06/2022

Mae cefndir gweddillion penglog gafodd ei ddarganfod mewn coedwig yn Sir Ddinbych yn parhau i fod yn ddirgelwch i'r heddlu, saith mlynedd ers iddo gael ei ddarganfod.

Yn 2015 fe ddaeth dau wersyllwr ar draws y gweddillion tra'n gwersylla yn fforest Clocaenog.

Fyth ers hynny, ac yn dilyn ymchwiliad trylwyr ac oriau o waith yr heddlu, mae'r dirgelwch dros yr achos yn parhau.

Fe wnaeth yr heddlu ail-greu delwedd o'r hyn y mae swyddogion yn ei gredu o sut yr oedd y dyn yn edrych cyn ei farwolaeth, ond hyd yma does dim atebion pendant am y dirgelwch.

Darllenwch ragor yma.

Llun: Daily Post

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.