Newyddion S4C

PR

Yr artist Paula Rego wedi marw'n 87 oed

Sky News 08/06/2022

Mae'r artist dylanwadol y Fonesig Paula Rego wedi marw'n 87 oed.

Yn enedigol o Bortiwgal, fe ddaeth yn amlwg am ei darluniau tywyll oedd yn seiliedig ar straeon tylwyth teg oedd yn aml yn amlygu negeseuon gwleidyddol.

Cafodd ei geni yn Lisbon yn 1935, ac fe ddaeth gorthrwm yr unben Antonio Salazar ar ei mamwlad ac yn enwedig ar fywydau menywod yn thema bwysig yn ei gwaith.

Fe adawodd y wlad honno yn 1976 gan ymgartrefu yn Lloegr.

Bu farw yn Llundain yn dilyn cyfnod o waeledd.

Darllenwch ragor yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.