Newyddion S4C

Gemau'r Gymanwlad

Tîm Cymru i gyhoeddi grŵp diweddaraf o athletwyr ar gyfer Gemau'r Gymanwlad

NS4C 08/06/2022

Mae tîm Cymru wedi dewis 106 yn rhagor o athletwyr er mwyn cystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad dros yr haf.  

Bydd y timau ar gyfer 11 o gampau - gan gynnwys nofio, athletau, bocsio a seiclo - yn cael eu cyhoeddi yn ystod dydd Mercher. 

Fe fydd yr athletwyr yn ymuno â'r 23 o athletwyr sydd eisoes wedi'u dewis ar gyfer y gemau yn Birmingham ym mis Gorffennaf ac Awst. 

Mae'r cyhoeddiadau i gynnwys y nifer fwyaf erioed o para-athletwyr i gael eu henwi yn nhîm Cymru, gyda 19 o gystadleuwyr ar draws chwe champ. 

Fe wnaeth Tîm Cymru hefyd gadarnhau y bydd mwy o fenywod yn cystadlu yn y gemau eleni i gymharu â’r dynion. 

Bydd cyfanswm o 199 o athletwyr yn cystadlu dros Gymru yn y gemau eleni, gyda chyhoeddiadau'r timau gymnasteg, hoci a rygbi 7 pob ochr eto i ddod. 

Wrth gyhoeddi'r grŵp diweddaraf o athletwyr, fe wnaeth cadeirydd Bwrdd Gemau'r Gymanwlad Cymru, Helen Phillips, longyfarch pob athletwr sydd wedi'u henwi. 

"Mae'r ymroddiad a diwydrwydd dangoswyd yn eu paratoadau ond yn pwysleisio'r balchder sydd gennym yng Nghymru am gynrychioli ein gwlad, yn enwedig yn dilyn cyfnod mor ansicr yn ystod y pandemig." 

"Nid yn unig yr ydym yn falch o'r dalent anhygoel ni wedi dewis, ond hefyd yn falch o'u hymddygiad a'r proffesiynoldeb sydd wastad yn cael eu nodi gan ein ffrindiau yng Ngemau'r Gymanwlad."

"Roedd Gold Coast 2018 yn gemau i gofio ac rydym yn hyderus y bydd Tîm Cymru yn gadael ei farc ar Birmingham eleni."

Llun: British Cycling

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.