Newyddion S4C

claf covid

Gofal yn 'hollol anaddas' i bobl gyda Covid hir

The Guardian 07/06/2022

Mae'r gofal ar gyfer pobl yn y DU sydd yn dioddef Covid hir yn "hollol anaddas", medd Coleg Brenhinol y Nyrsys (RCN).

Yn ôl y Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol (ONS), mae'r nifer o bobl sydd yn dioddef symptomau Covid hir fel blinder, poen yn y cyhyrau a phroblemau anadlu wedi dyblu ers mis Mai 2021 i 2 filiwn. 

Mae'r gwasanaeth iechyd wedi sefydlu clinigau arbenigol i drin pobl gyda symptomau ond yn ôl y RCN does dim digon o'r clinigau yma er mwyn ateb y galw cynyddol am driniaeth. 

Mae'r coleg wedi rhybuddio bod triniaeth yn amrywio'n eang o ardal i ardal.  

Does yna ddim un clinig arbenigol wedi'i sefydlu yng Nghymru ar gyfer cleifion Covid hir. 

Darllenwch fwy yma

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.