Newyddion S4C

Cymru v Wcráin: 'Be sy'n bwysig ydy heddwch'

Cymru v Wcráin: 'Be sy'n bwysig ydy heddwch'

Newyddion S4C 03/06/2022

Ymysg y ffoaduriaid sydd wedi cyrraedd o Wcráin i Gymru yn sgil ymosodiad milwrol Rwsia ar y wlad, mae Angelinia a'i merch 12 oed, Albina. 

Erbyn hyn mae Angelina ac Albina yn byw yn Nhrawsfynydd gyda mam Angelina, Nataliia, sydd yn dod o Wcráin a’i gŵr Gareth Roberts.

Daeth cadarnhad nos Fercher mai yn erbyn fydd Wcráin fydd Cymru yn chwarae yn rownd derfynol gemau ail-gyfle Cwpan y Byd yn Stadiwm Dinas Caerdydd ddydd Sul. 

Wrth edrych ymlaen at y gêm ddydd Sul, dywedodd Gareth mai'r peth pwysicaf ydy "bod 'na heddwch yn Wcráin. Os 'dy hynny'n digwydd, mae'n golygu 'myr dlya Ukrayiny', mae'n golygu 'peace for Ukraine'.

"Os 'di hynna'n digwydd, bydd y byd yn ennill, ddim jyst Cymru neu Wcráin, bydd y byd i gyd yn ennill, a dyna be' 'dan ni isho canolbwyntio arno fo yn y dyfodol rwan, sicrhau bod 'na heddwch yn y wlad."

Llwyddodd Wcráin i wrthsefyll ymdrechion hwyr yr Alban i ennill y gêm, gyda’r sgôr terfynol yn 3-1 i’r ymwelwyr yn Hampden Park, Glasgow, yn rownd gynderfynol Llwybr A yn y gemau ail-gyfle. 

Bydd Wcráin nawr yn teithio i Gaerdydd ar gyfer y gêm dyngedfennol yn erbyn Cymru gyda gobeithion o gyrraedd Qatar. 

Llun: CBD Wcráin

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.