Newyddion S4C

Teithio maes awyr

Oedi sylweddol i nifer o deithwyr mewn meysydd awyr ar hyd y DU

The Sun 31/05/2022

Mae adroddiadau fod teithwyr mewn nifer o feysydd awyr ar draws y DU wedi gorfod dioddef oedi sylweddol yn ystod y diwrnod diwethaf, wrth i nifer fawr o bobl geisio hedfan ar wyliau hanner tymor am y tro cyntaf ers i gyfyngiadau teithio coronafeirws gael eu llacio'n llawn.

Bu oedi hir i deithwyr ym meysydd awyr Heathrow, Stansted, Bryste a Manceinion wrth i gwmnïau teithio geisio ymdopi gyda chynnydd mewn niferoedd teithwyr ar ôl cyfnod y pandemig.

Mae cwmni teithio Tui wedi gorfod gohirio neu ganslo miloedd o hediadau o Gatwick, Birmingham a Manceinion, gan ymddiheuro i deithwyr am eu trafferthion.

Yn ôl yr undebau sydd yn cynrychioli gweithwyr y diwydiant teithio, diswyddiadau o ganlyniad i'r pandemig sydd yn rhannol gyfrifol am y problemau presennol, gan fod cymaint o weithwyr wedi colli eu gwaith fel bod bwlch amlwg yn ymddangos mewn gwasanaethau erbyn hyn.

Darllenwch ragor yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.