Newyddion S4C

Cynlluniau i ddymchwel trosffordd Caernarfon yn hollti barn

Cynlluniau i ddymchwel trosffordd Caernarfon yn hollti barn

Newyddion S4C 26/05/2022

Gallai trosffordd sy'n torri trwy ganol tref Caernarfon gael ei dymchwel am fod costau i’w chynnal yn rhy ddrud.

Cafodd y drosffordd syn croesi rhwng ardal Twthill a chanol y dref ei hadeiladu yn y 80au i alluogi cerbydau’r A487 i osgoi rhannau o ganol Caernarfon.

Fe gostiodd y prosiect filiynau o bunnoedd gan hefyd olygu dinistrio llawer o adeiladau ardal Twthill, gan gynnwys ysgol, llyfrgell a dau gapel. 

Mewn ymgynghoriad cyhoeddus cychwynnol mae’n debyg fod nifer o bobol leol o blaid cael ei gwared, ond mae Cyngor Gwynedd yn deud fod llawer o waith ymchwil i’w wneud cyn penderfynu’n derfynol.

Mae pedwar opsiwn:

Cadw pethau fel ag y maen nhw.

Troi’r drosffordd yn bont werdd a thyfu coed a gwair ar gyfer cerddwyr a beicwyr.

Dymchwel y drosffordd a chadw’r gylchfan yma.

Dymchwel y drosffordd a chodi cylchfan newydd sbon.

Mae’r opsiynau wedi hollti barn yn y dref.

“Ma'r cyngor sir wedi deud bod isio gwario gryn dipyn o arian i neud o fyny i'r gofynion ar ôl 39 mlynedd di 'na ddim yn glyfar iawn nadi,” meddai un person.

"Might as well cael gwared arna fo. Ond eto mae o yn bres yn erbyn Gaernarfon wedyn, lle 'sa fo'n gallu cael ei #investio# mewn siopau a ballu lleol, dwi'n meddwl fysa fo'n fwy o #investment' i'r dref,” meddai rhywun arall.

Beth bynnag fydd y dewis, does na ddim disgwyl i waith adeiladu neu ddymchwel ddigwydd am o leiaf dwy flynedd.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.