Newyddion S4C

Wrecsam: 'Cyrraedd Uwch Gynghrair Lloegr yn amcan hir-dymor'

Wrecsam: 'Cyrraedd Uwch Gynghrair Lloegr yn amcan hir-dymor'

NS4C 27/05/2022

Mae cyd-berchennog Clwb Pêl-Droed Wrecsam, Rob McElhenney, wedi dweud mai uchelgais hir-dymor yw sicrhau dyrchafiad i Uwch Gynghrair Lloegr. 

Daw sylwadau'r seren Hollywood mewn cyfweliad arbennig â Newyddion S4C ar drothwy gêm y Dreigiau yn erbyn Grimsby Town yn rownd gyn-derfynol y gemau ail-gyfle. 

Dywedodd wrth y newyddiadurwr Maxine Hughes y byddai'n "dorcalonnus" os yw Wrecsam yn methu ag ennill dyrchafiad i Adran Dau eleni, ond yn ymwybodol ei fod yn anelu i adeiladu'r clwb ymhellach gyda'i gyd-berchennog Ryan Reynolds yn y blynyddoedd i ddod.

"Craidd ein nod yma yw, a'r sylfaen o beth ni'n 'neud yma, yw creu teimlad o bositifrwydd, o obaith, o ffydd bod y clwb yn medru ennill eleni ond hefyd yn mynd i fod yma am amser hir," meddai. 

"Ac os mai'r nod yn fwy na jyst cael ein dyrchafu i Adran Dau ond i godi ymhellach ac i gyrraedd y Bencampwriaeth neu'r Uwch Gynghrair, mae hynny'n amcan hir-dymor.

"A dwi'n meddwl bod y ffydd yma, ac mae'n amlwg bod y gefnogaeth yma, felly dwi'n meddwl ni eisoes wedi llwyddo i 'neud be ni wedi anelu gwneud, felly'r oll sydd rhaid gwneud yw gorffen y peth." 

Mae'r perchnogion annhebygol o Hollywood wedi arwain Wrecsam i'w tymor mwyaf llwyddiannus mewn degawd, gan orffen yn ail yng Nghynghrair Genedlaethol Lloegr. 

Er gwaethaf y tymor hanesyddol, mae'r clwb wedi dioddef nifer o gyfnodau siomedig, yn enwedig yn yr wythnosau diwethaf. 

Yn y pendraw, ni lwyddodd y Dreigiau i gau'r bwlch rhyngddyn nhw a Stockport ar frig y tabl ar ddiwrnod olaf y tymor,  yn dilyn cyfnod arbennig a oedd wedi codi'r posibilrwydd o osgoi'r gemau ail-gyfle ac ennill dyrchafiad awtomatig. 

A phenwythnos diwethaf bu siom arall wrth i Wrecsam golli yng ngêm derfynol Tlws yr FA yn erbyn Bromley yn Wembley. 

Bydd y Dreigiau yn edrych i anghofio'r siom diweddar gan sicrhau lle yn rownd derfynol y gemau ail-gyfle, gan ddod o fewn un fuddugoliaeth o Adran Dau. 

Maent yn wynebu Grimsby Town ddydd Sadwrn yn y Cae Ras mewn gêm sydd yn debygol o godi'r to. 

Ar ôl 14 mlynedd yn y Gynghrair Genedlaethol, bydd mantais gartref yn hollbwysig ddydd Sadwrn wrth i'r freuddwyd o gael dyrchafiad i Adran Dau ddod yn agosach. 

Solihull Moors yn erbyn Chesterfield fydd y rownd gynderfynol arall, a bydd enillwyr y ddwy gêm yn mynd ymlaen i wynebu ei gilydd yn Stadiwm Olympaidd Llundain ar 5 Mehefin, gyda'r tîm buddugol yn cael dyrchafiad i Adran Dau. 

Fe fydd y cyfweliad estynedig ar S4C am 19:30.

Llun: CPD Wrecsam

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.