Newyddion S4C

Ffordd Dyserth - Y Rhyl

Dyn wedi derbyn anafiadau difrifol yn dilyn gwrthdrawiad yn Y Rhyl

NS4C 26/05/2022

Mae dyn wedi derbyn anafiadau difrifol sy'n peryglu ei fywyd yn dilyn gwrthdrawiad rhwng dau gerbyd yn Y Rhyl nos Fercher.

Cafodd swyddogion wybod am y gwrthdrawiad ar Ffordd Dyserth rhwng beic modur oddi-ar ffordd a VW Golf ychydig cyn 20:00.

Cafodd y beiciwr modur ei gludo i Ysbyty Glan Clwyd mewn ambiwlans gydag anafiadau difrifol ac fe dderbyniodd gyrrwr y Golf man anafiadau.

Mae'r llu yn gofyn i unrhyw lygad-dystion neu unrhyw un a welodd y beic modur cyn y gwrthdrawiad i gysylltu â nhw gan ddefnyddio cyfeirnod 22000361614.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.