Newyddion S4C

Rishi Sunak - Llun Trysorlys

Disgwyl i Rishi Sunak gyhoeddi treth ar gwmnïau ynni fel rhan o becyn cymorth newydd

Sky News 26/05/2022

Mae disgwyl i'r Canghellor, Rishi Sunak, gyhoeddi treth ar gwmnïau ynni fel rhan o becyn cymorth newydd i fynd i'r afael ag effeithiau'r argyfwng costau byw. 

Bydd manylion y cynllun newydd yn cael eu hamlinellu yn Nhŷ’r Cyffredin fore dydd Iau gyda'r bwriad o helpu'r rhai sydd yn dioddef fwyaf. 

Fe allai mesurau gynnwys rhagor o gymorth i gartrefi incwm isel i wresogi eu tai yn sgil biliau ynni uwch, a thoriadau mewn treth cyngor neu VAT. 

Mae disgwyl i dreth ar elw cwmnïau olew a nwy ariannu'r mesurau newydd - elw sydd wedi gweld cynnydd yn sgil costau rhyngwladol uwch. 

Daw'r cymorth newydd yn sgil pryderon bod yr argyfwng costau byw am waethygu wrth i Ofgem gyhoeddi fod disgwyl i'r cap ar brisiau ynni gynyddu unwaith eto ym mis Hydref, gan godi £800 arall. 

Er hyn, mae rhai wedi beirniadu amseru'r cyhoeddiad fel ffordd o dynnu sylw oddi ar ganfyddiadau adroddiad Sue Gray a gafodd ei gyhoeddi ddydd Mercher. 

Darllenwch fwy yma

Llun: Trysorlys y DU

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.