Newyddion S4C

Maes B

Cyhoeddi enwau prif artistiaid Maes B ym Mhrifwyl Tregaron 2022

Golwg 360 25/05/2022

Mae'r rhestr o brif artistiaid y Brifwyl yn Nhregaron ym mis Awst wedi ei gyhoeddi.

Yn ôl Golwg360, fe fydd Eden yn arwain un o'r nosweithiau, gydag Adwaith yn cloi ar y noson olaf nos Sadwrn.

Fe wnaeth tywydd garw orfodi diwedd cynnar i Maes B yn y Brifwyl yn Llanrwst yn 2019, cyn i'r pandemig ganslo'r Eisteddfod yn 2020 a 2021.

Ymysg yr artistiaid eraill i berfformio ym Maes B eleni mae Sŵnami, Los Blancos, Tara Bandito, Eädyth a’r Cledrau.

Darllenwch ragor yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.