Newyddion S4C

Anrhydeddu Dylan Thomas gyda phlac Cymraeg ar ei gartref enedigol

Anrhydeddu Dylan Thomas gyda phlac Cymraeg ar ei gartref enedigol

Heno 13/05/2022

Mae'r bardd Dylan Thomas wedi ei anrhydeddu gyda phlac Cymraeg ar ei gartref enedigol yn Abertawe ddydd Gwener.

Cafodd y plac ei ddadorchuddio ar drothwy Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas.

Y Cyn Archdderwydd T James Jones, neu Jim Parc Nest, gafodd y fraint o ddadorchuddio'r plac, a'i syniad oedd cael plac i'r bardd.

Mae wedi cyfieithu rhan o waith Thomas i'r Gymraeg yn y gorffennol.

"Dros gyfnod hir o drosi gwaith Dylan Thomas, mae dylanwad y Gymraeg a Chymreictod ar y bardd wedi dod yn fwyfwy amlwg", meddai.

"Dwi'n credu o roi plac Cymraeg ochr yn ochr â'r Saesneg fe fyddwn yn pwysleisio'r Cymreictod sydd yn treiddio trwy ei greadigrwydd."

Mae Jim Parc Nest wedi bod ynghlwm â'r gwaith o godi arian ar gyfer y plac, gyda chefnogaeth o bob cwr o Gymru.

Dywed Cymdeithas Dylan Thomas y bydd unrhyw arian sy'n weddill yn cael ei ddefnyddio i hyrwyddo gwaith y bardd i gynulleidfa iau.

Llun: Darganfod Dylan Thomas

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.