Newyddion S4C

Llun o gar heddlu.

Dynes yn dioddef anafiadau difrifol mewn gwrthdrawiad ar gyrion Bangor

NS4C 11/05/2022

Mae dynes wedi dioddef anafiadau difrifol all beryglu ei bywyd yn dilyn gwrthdrawiad ar gyrion dinas Bangor fore dydd Mercher.

Digwyddodd y gwrthdrawiad un cerbyd ar ffordd yr A4244 rhwng Glasinfryn a Phentir ychydig cyn 07:30.

Roedd y ddynes yn gyrru car Peugeot 207 du ar y pryd.

Cafodd ei chludo mewn ambiwlans awyr i Ysbyty Aintree yn Lerpwl.

Dywedodd Sarjant Jason Diamond o Uned Plismona'r Ffyrdd, Heddlu Gogledd Cymru: "Rydym yn apelio am wybodaeth gan unrhyw un oedd wedi gweld y gwrthdrawiad neu oedd yn teithio ar hyd yr A4244 ychydig cyn y gwrthdrawiad i gysylltu gyda ni.

"Rydym yn awyddus hefyd i siarad gydag unrhyw un sydd hefo lluniau dash-cam."

Mae'r ffordd yn parhau ar gau er mwyn i swyddogion o'r Tîm Ymchwiliadau Gwrthdrawiadau Fforensig gynnal gwaith ar y safle ac mae teithwyr yn cael eu dargyfeirio.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu dros y we neu ffonio 101.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.