Newyddion S4C

Gwerthwr tocynnau yn frenin y cledrau

Gwerthwr tocynnau yn frenin y cledrau

ITV Cymru 10/05/2022

Mae teithwyr trên o Gaerdydd Canolog i Fanceinion wedi cael gwledd o adloniant wrth i’r gwerthwr tocynnau ganu fersiwn o ‘We Are The Champions’ gan Queen. 

Brynhawn Llun (Mai 9), wrth deithio ar Wasanaeth Trafnidiaeth Cymru, roedd y swyddog yn gwneud mwy na gwerthu a chasglu tocynnau. 

Gydag effeithiau sain, addasodd y geiriau fymryn a chanu: “Next stop is Newport my friends”

"Newport, sunny Newport is next. It's sunny Newport, it's sunny Newport, time for a station, stay safe in Newport - our next stop!"

Yn teithio ar y tren i Fanceinion roedd Joe Pugh. Ar ôl ffilmio’r gwerthwr tocynnau yn canu ar y trên, fe gyhoeddodd y fideo ar y cyfryngau cymdeithasol. 

Mewn neges ar Twitter, dywedodd: 

“Dw’i ddim yn siŵr pwy oedd y tywysydd ar y gwasanaeth 16:50 o Gaerdydd Canolog i Fanceinion, ond maen nhw’n haeddu codiad cyflog am y cyhoeddiad hwn yn unig.”

Yn ôl Joe Pugh, fe ddechreuodd y canu wrth i’r trên adael y twnel cyn cyrraedd gorsaf drenau Casnewydd. 

“Fe amserodd y peth yn reit dda” meddai. “Fe orffennodd ganu wrth i’r trên gyrraedd y platfform.”

 “Fe wnaeth i mi chwerthin gan godi fy ysbryd ar brynhawn dydd Llun. Roedd gen i wên ar fy wyneb yr holl ffordd adref."

Fideo gan deithiwr, Joe Pugh a oedd yn teithio o Gaerdydd i Fanceinion.

Llun : Jeremy Segrott 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.