Newyddion S4C

Reid Steele

Reid Steele: Cadw mam a laddodd ei mab dwy oed mewn ysbyty diogel

ITV Cymru 03/05/2022

Mae mam wedi'i chadw mewn ysbyty diogel ar ôl cyfaddef lladd ei mab dwy oed.

Roedd Natalie Steele o Ben-y-bont ar Ogwr wedi pledio'n euog i gyhuddiad o ddynladdiad ar y sail nad oedd yn ei iawn bwyll.

Mae dau seiciatrydd fforensig wedi darganfod ei bod yn dioddef o salwch meddwl pan laddodd ei mab.

Bu farw Reid Steele yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd fis Awst y llynedd, ar ôl cael ei ddarganfod wedi boddi yn ystafell ymolchi ei gartref yn ardal Broadlands.

Yn ystod y misoedd cyn marwolaeth Reid Steele, roedd ei fam wedi adrodd am rithdybiaethau, gan gynnwys gweld orbs arnofiol a chredu bod ei theulu wedi eu meddiannu gan ysbrydion.

Cafodd Steele, 31 oed ei chadw o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl ddydd Mawrth yn Llys y Goron Caerdydd.

Darllenwch y stori'n llawn yma

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.