Newyddion S4C

'Mae hi mor ddewr': Taith plentyn o ryfel Wcráin i dawelwch Tawsfynydd

'Mae hi mor ddewr': Taith plentyn o ryfel Wcráin i dawelwch Tawsfynydd

Newyddion S4C 02/05/2022

Mae dros bum miliwn o bobl Wcráin wedi ffoi o'r wlad ers dechrau'r rhyfel yno ym mis Chwefror, ond hyd yma nid oes cofnod swyddogol o nifer y ffoaduriaid sydd wedi dod i Gymru.

Ymysg y ffoaduriaid sydd wedi cyrraedd Cymru'n ddiogel mae Angelinia a’i merch 12 oed, Albina.

Ers mis Mawrth mae Newyddion S4C wedi bod yn dilyn taith y ddwy wrth iddynt ffoi’r rhyfel yn Wcráin.

Erbyn hyn mae Angelina ac Albina yn byw yn Nhrawsfynydd gyda mam Angelina, Nataliia sydd yn dod o Wcráin a’i gŵr Gareth Roberts.

'Dwi'n hapus'

Er y pryder am yr hyn sy’n digwydd adref yn Wcráin, mae’r ddwy wedi setlo yng Nghymru ac mae Albina bellach yn ddisgybl yn Ysgol Y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog.

Wrth ddisgrifio ei diwrnod cyntaf yn yr ysgol dywedodd Albina: “Roeddwn yn nerfus i gychwyn, ond ar ôl cyrraedd yr ysgol dwi’n hapus.”

Yn ôl Gareth Roberts roedd ei diwrnod cyntaf wedi mynd yn “grêt, os rhywbeth oedd hi llai nerfus na gweddill y teulu. Mae hi’n hapus iawn.”

Dros y misoedd diwethaf mae Albina wedi gorfod derbyn gwlad newydd, ysgol newydd ac mae hi hyd yn oed yn dysgu iaith newydd.

Mae disgyblion yr ysgol wedi bod yn dysgu ychydig o eirfa Cymraeg i Albina ac maent yn edrych ymlaen at ddysgu geiriau ychydig mwy heriol iddi dros yr wythnosau nesaf.

Dywedodd un disgybl: “Dwi’n meddwl bod Albina yn ddewr achos bod hi wedi dod holl ffordd o Wcráin i Gymru.”

'Ma' hi mor ddewr'

Er dewder Albina, mae staff yr ysgol yn ymwybodol bod ei sefyllfa yn un anodd iawn.

Wrth siarad gyda Newyddion S4C, dywedodd Georgia Churn, athrawes yn Ysgol Y Moelwyn a thiwtor personol Albina: “Ma’ hi mor ddewr. Ma’ hi weld wedi setlo yn dda dwi’n meddwl, ac mae’r plant eraill wedi cymryd ati.

“Dwi’n meddwl bydda ni’n siarad efo hi ar ei phen ei hun, fel bod 'na ddim pwysa arni i ddweud bod hi’n iawn ac yn hapus.

“Dwi wrth fy modd bod hi wedi dysgu ychydig o eiria Cymraeg yn barod- chwarae teg iddi.”

Mae Albina yn un o dros bum miliwn o bobl sydd wedi gorfod gadael eu cartref oherwydd y rhyfel yn Wcráin.

Ac er ei bod hi wedi setlo yn yr ysgol mae hi’n hiraethu yn fawr am ei thad sydd wedi gorfod aros yn Wcráin, ac am ei chartref.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.