Newyddion S4C

Hepatitis

Nifer y plant yn y DU sy'n dioddef o hepatitis yn cynyddu i 145

The Guardian 30/04/2022

Mae pryderon yn sgil y cynnydd yn y nifer o blant sy’n dioddef o hepatitis yn y DU.

Dywedodd Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU bod cynnydd o 34 achos ond bod y rhan fwyaf wedi gwella ac nid oedd unrhyw blentyn wedi marw.

Mae’r asiantaeth yn dal i ymchwilio’r achosion ond yn dweud y gall diffyg cysylltiad gyda firysau yn ystod y pandemig fod yn ffactor.

Dywedodd Dr Meera Chand, cyfarwyddwr clinigol yr asiantaeth: “Gwn fod hyn yn gyfnod pryderus i rieni plant ifainc ond mae tebygolrwydd bod eich plentyn yn datblygu hepatitis yn isel iawn.”

Darllenwch fwy yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.