Newyddion S4C

Canolfan Lleu

Theatr Bara Caws i gyd-weithio ar gynllun ‘arloesol’ ym myd iechyd

Golwg 360 30/04/2022

Mae Theatr Bara Caws wedi cyhoeddi eu bod yn bwriadu dechrau darparu gwasanaethau cymunedol, pan fydd y cwmni theatr yn symud eu pencadlys i adeilad cymunedol newydd yng Ngwynedd.

Mae'r cynlluniau ar gyfer creu hwb iechyd newydd ym Mhenygroes, Dyffryn Nantlle.

Mae Theatr Bara Caws yn cyd-weithio gyda Chyngor Gwynedd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr fel rhan o gywaith dan ofal Grŵp Cynefin.

Bydd Canolfan Lleu yn cynnwys fflatiau, cyfleusterau meddygol, swyddfeydd a phencadlys newydd i Theatr Bara Caws.

Darllenwch fwy yma.

Llun: Canolfan Lleu

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.