Newyddion S4C

Y banc bwyd yng Nghasnewydd

Banc bwyd sy'n cynnig bwydydd ar gyfer pob deiet - gan gynnwys halal

Er bod opsiynau bwyd halal yn gyfyngedig, neu ddim ar gael o gwbl mewn rhai banciau bwyd - mae un yng Nghasnewydd yn honni mai nhw yw'r unig un hollol aml-ddiwylliannol yng Nghymru.

Mae hyd yn oed enghreifftiau o Fwslemiaid yn cael eu annog i fwyta bwyd nad yw'n halal gan fod dim pecynnau bwyd halal ar gael mewn banciau bwyd.

Mae bwydydd halal yn fwydydd penodol sy'n cael eu caniátau dan gyfraith Islamaidd yn y Qur’an, sydd wedi'u paratoi mewn ffordd sy'n cydfynd â rheolau crefyddol. 

Yn ystod mis Ramadan, rhwng 1 Ebrill a 1 Mai eleni, mae rhai teuluoedd wedi gweld hi’n anodd darparu digon o fwyd i dorri’r ympryd. 

Rhwng 1 Ebrill y llynedd a 31 Mawrth eleni, dosbarthodd banciau bwyd yn rhwydwaith yr elusen Trussell Trust dros 2.1 miliwn o barseli bwyd brys i bobl mewn argyfwng dros y DU.

Mae hyn yn gynnydd o 14% o’i gymharu â’r un cyfnod yn 2019/20. 

Arbenigo

Yng Nghymru darparwyd 131,232 parsel bwyd brys yn ystod y cyfnod yma.

Un sefydliad sy’n ceisio darparu i anghenion bwyd amrywiol yw Feed Newport CIC, banc bwyd yng Nghasnewydd sy’n honni mai nhw yw’r unig fanc bwyd diwylliannol yng Nghymru.

Dywedodd rheolwr Feed Newport CIC Gemma Walker: “Rydym yn arbenigo mewn eitemau bwyd halal ac yn helpu ein cymuned Fwslimaidd yn ogystal ag ethnigau diwylliannol eraill yng Nghasnewydd.

“Rydym hefyd yn helpu gydag unrhyw ofynion deietegol eraill y gallai fod eu hangen ar bobl eraill, felly fegan, llysieuol, heb gynnyrch llaeth a heb glwten.”

Cydweithio

Gan gyfeirio at fanciau bwyd yn troi pobl o’r gymunedau Fwslimaidd i ffwrdd oherwydd na allant ddarparu ar eu cyfer, dywedodd Gemma mai’r unig ateb yw cyd-weithio rhwng gwahanol sefydliadau.

“Os na all banc bwyd helpu cwsmeriaid ar sail gofynion deietegol, dylen nhw gyfeirio at un sy’n medru.

“Pwrpas pob banc bwyd yw helpu’r un pobl, felly beth am weithio ‘da’n gilydd? Mae’n rhaid cydweithio, yn enwedig yn ystod amseroedd caled, gyda chostau byw yn cynyddu a phopeth felly.”

Mae nifer o Fwslemiaid yn dioddef yn ystod yr argyfwng costau byw ym Mhrydain ac yn cael eu gorfodi i ddefnyddio banciau bwyd fwy a mwy. 

Mae tua 50% o Fwslemiaid yn byw mewn tlodi yn y DU, yn ôl data gan y Consensws Mwslemaidd. 

Dywedodd yr elusen Islamic Relief: “Blaenoriaeth y rhan fwyaf o fanciau bwyd yw i ddarparu hanfodion i rai sy’n dioddef, ac felly nid ydyn nhw bob tro yn gallu sicrhau eu bod yn cyrraedd anghenion bwyd pawb.

“Mae cyrraedd anghenion pob cymuned yn hanfodol i roi urddas i’r rhai maent yn gwasanaethu.”

Llun: Y banc bwyd yng Nghasnewydd

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.