Newyddion S4C

Llywodraeth Cymru - Eluned Morgan

Mark Drakeford yn amddiffyn Eluned Morgan wedi ei gwaharddiad gyrru

Golwg 360 28/04/2022

Mae Prif Weinidog Cymru wedi amddiffyn y Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi iddi golli ei thrwydded am oryrru.

Fis diwethaf fe dorrodd Newyddion S4C y stori am ei gwaharddiad gyrru am chwe mis - trosedd sydd yn groes i gôd ymddygiad gweinidogion Llywodraeth Cymru.

Wrth drafod y datblygiad nos Fercher, dywedodd Mark Drakeford fod y mater wedi dirwyn i ben, ond mae Plaid Cymru'n galw ar Ms Morgan i gyfeirio ei hun i fod yn destun ymchwiliad dan y côd safonau.

Dywedodd Mr Drakeford wrth BBC Cymru fod y llysoedd wedi delio gydag achos Ms Morgan a bod y mater bellach ar gau.

Darllenwch ragor yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.