Newyddion S4C

Dr Kim Harrison

Teyrnged i feddyg 'arbennig' fu farw yn dilyn ymosodiad yng Nghlydach

ITV Cymru 26/04/2022

Mae teulu meddyg fu farw yn dilyn ymosodiad yng Nghlydach fis Mawrth wedi talu teyrnged iddo.

Bu farw Dr Kim Harrison, 68, yn ysbyty ar 9 Ebrill, mis wedi iddo ddioddef anafiadau difrifol i'w wyneb yn ystod yr ymosodiad ger Abertawe. 

Cafodd dyn 37 oed, Daniel Harrison, ei arestio a'i gyhuddo o geisio llofruddio yn dilyn y digwyddiad ar 12 Mawrth. 

Mae Mr Harrison yn parhau yn y ddalfa wrth i ymchwiliadau'r heddlu barhau. 

Wrth dalu teyrnged i Dr Harrison, dywedodd ei deulu ei fod yn ddoctor "uchel ei barch" oedd yn gweithio'n galed i sicrhau fod ei gleifion yn derbyn y gofal gorau posib. 

"Er ein bod yn galaru colli dyn arbennig, rydym eisiau dathlu ei fywyd llawn a hapus," meddai'r teulu. 

"Ni fyddwn fyth yn anghofio ei lwyddiannau na'n hatgofion gyda’n gilydd."

Darllenwch fwy yma

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.