Newyddion S4C

Etholiadau lleol: Beth yw'r farn am ail gartrefi?

Etholiadau lleol: Beth yw'r farn am ail gartrefi?

Newyddion S4C 26/04/2022

Ar drothwy’r etholiadau lleol un o'r pynciau llosg yw ail gartrefi.

Ychydig dros 8% o'r stoc dai yn Ynys Môn sydd yn ail gartrefi, ond mewn rhai ardaloedd mae hynny dipyn yn uwch.

Ym Mae Trearddur mae ychydig dros chwarter y tai yn ail gartrefi (25.3%).

Yn Rhoscolyn mae'r ffigwr yn 21.6% a phen arall yr Ynys ym Moelfre, ychydig dros 18%.

Beth felly mae'r pleidiau yn ei gynnig?

Mae Plaid Cymru yn dweud y byddai eu cynghorwyr nhw yn lobio am godi mwy o dai fforddiadwy, a thai cymunedol.

Maen nhw hefyd am weld cynnydd i'r dreth sy'n cael ei roi ar berchnogion ail gartrefi- fel sydd newydd godi yma ym Môn.

Ben arall y sbectrwm wedyn mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn anghytuno gyda'r polisi hwnnw gan ddweud eu bod nhw eisiau gwneud defnydd gwell o dai gwag, yn hytrach na chosbi pobl sy'n dod yma i fyw.

Yn ôl Llafur Cymru mae'r blaid wedi cyflwyno cyfres o fesurau radical gan gynnwys codi 20,000 o gartrefi fforddiadwy a rhoi terfyn ar y nifer o ail gartrefi sydd mewn cymunedau.

Image
Llion Elis Thomas
Mae Llion Elis Thomas yn dweud mai rhaid gweithredu i fynd i'r afael ag ail gartrefi

'£200,000 jyst am fflat'

Ond fel mae Llion Elis Thomas yn gwybod, nid addewidion sydd eu hangen, ond gweithredu.

Yn 27 oed mae e'n ei gweld hi'n anodd - os nad amhosib - prynu tŷ yn Rhosneigr, ei ardal enedigol.

“O'n i'n sbïo bore 'ma, prisiau fflat yn lle 'da ni heddiw 'ma, a mae o'n £200,000 jyst am fflat," meddai.

"Os 'da ni isho tŷ mewn le fel hyn, wel ma'n mynd i fod yn mwy byth.

"Ar ddiwedd dydd, 'da ni'm ishio rentio. Achos os 'da chi'n rentio 'da chi'n jyst lluchio pres mewn i dwll mewn ffor' 'da chi'm yn gael o nôl.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.