Newyddion S4C

Byd natur yn 'ddihangfa wych' i blentyn ag awtistiaeth

Byd natur yn 'ddihangfa wych' i blentyn ag awtistiaeth

NS4C 24/04/2022

Mae gan Oswyn Williams a’i fab Llion o Walchmai, Ynys Môn bartneriaeth arbennig, yn enwedig pan mae hi’n dod i grwydro a darganfod bywyd gwyllt.

Mae’r ddau wrth eu boddau yn chwilio am greaduriaid a’u cofnodi, o bryfed cop i nadroedd.

Ac yn ôl Mr Williams, mae natur a bywyd gwyllt wedi bod yn fath o “achubiaeth” i Llion sydd yn byw gydag awtistiaeth.

“Pan oedd Llion yn ifanc iawn gafodd o ddiagnosis o awtistiaeth, oeddan ni’n gwybod fod rhywbeth ddim yn iawn efo Llion pan oedd o’n 18 mis oed.

“Mae bob un plentyn ag awtistiaeth yn wahanol, ac mae gan Llion anghenion. Ond natur ydy bywyd Llion, dyna’r lle ’dan ni medru dianc o bethau bob dydd. Does ’na ddim byd gwell."

Image
S4C
Neidr wedi ei chanfod gan Oswyn a Llion 

Yn 13 oed mae Llion wedi dod o hyd i a chofnodi cannoedd o greaduriaid ar Ynys Môn a thu hwnt.

Ond mae’r diddordeb mewn natur yn cadw ei dad yn brysur hefyd.

“Ma’ gan Llion ryw dau neu dri o ddiddordebau ac ond hynny mae o isio ei wneud, felly dwi’n gorfod ei wneud o efo fo,” meddai ei dad.

“Ma’r ddau ohonan ni’n cael addysg drwy’n gilydd. Ma’ Llion yn ffeindio’r creaduriaid bach ’ma, ’dan ni’n tynnu llunia a’u cofnodi ac wedyn ma’ dad yn mynd adra ac yn gorfod darganfod cefndir i’r pethau bach.

“Ma’ Llion yn lico gwybod be ydy cylch bywyd bob dim ’dan ni’n darganfod.”

Dechreuodd ddiddordeb Llion mewn natur pan roedd yn ddwy oed, a’i hoff anifail, y llyfant, sydd wrth wraidd ei awydd i chwilota.

Dywedodd Mr Williams wrth Newyddion S4C: “Dwi’n cofio pan oedd Llion ofn gafael mewn llyfant, dyma fi’n rhoi sws i’r llyffant a Llion neud yr un fath. A dyna fo wedyn, o hynny ymlaen dydy o heb ’di stopio chwilota."

Image
S4C
Oswyn a Llion yn chwilio am greaduriaid

Mae gan Mr Williams gof ffotograffig ac mae’n credu bod cof ei fab yr un fath. Fe all Llion gofio lle yn union mae o wedi gweld creadur o’r blaen a chofio gwybodaeth am greadur flynyddoedd yn ddiweddarach.

Erbyn hyn mae’r ddau wedi dod yn adnabyddus am eu sgiliau natur. Mae canfyddiadau’r tad a mab yn boblogaidd iawn ar dudalen Facebook, Natur Llên Cymru, ac maen nhw wedi cael ceisiadau i gofnodi bywyd gwyllt mewn amrywiaeth o ardaloedd, gan gynnwys Yr Ysgwrn.

Mae Mr Williams wrth ei fodd o gael rhannu’r diddordeb yma gyda Llion, ac mae'n dweud “na fyddai’n gwybod beth fysa Llion yn gwneud heb natur.

“Mae natur yn ei dynnu fo o fwrlwm bywyd a phethau sy’n digwydd bob dydd, dydy cyfrifiaduron a chwara pêl yn gwneud dim iddo. Mond cael mynd am dro a gweld be allith o ffeindio.

“Does ’na ddim hwylia da arno fo pan mae o yn stressed a ma’n job cael dim byd allan ohono fo, ond pam dachi’n mynd â fo am dro fel hyn ’de, mae o yn siarad efo chi am bob dim.

“Mae o yn colli ei hun yn natur.”

Image
S4C

Mae’r ddau yn edrych ymlaen at yr anturiaethau sydd i ddod, ac yn gobeithio gwneud ambell ffrind gyda chreaduriaid bach newydd.

“’Dan ni yn bartneriaid, ’dan ni’n bob man gyda’n gilydd. Fi a Llion, tad a mab, er y bydda i’n mynd am dro efo ’mhlant eraill, i Llion, natur ydy ei fywyd o."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.