Newyddion S4C

Heddlu.

Unigolyn yn y ddalfa ar ôl i gorff dynes gael ei ddarganfod mewn eiddo ym Môn

NS4C 22/04/2022

Mae Heddlu’r Gogledd wedi darganfod corff dynes mewn eiddo yn Maes Gwelfor, Rhydwyn, Ynys Môn ddydd Gwener.

Mae’r farwolaeth yn cael ei thrin fel un amheus, ac mae un person wedi eu cadw yn y ddalfa mewn perthynas â’r farwolaeth.

Dywed yr heddlu bod yr ymchwiliad “yn ei dyddiau cynnar iawn.”

Mae'r heddlu'n apelio ar unrhyw sydd â gwybodaeth i gysylltu gyda nhw gan ddefnyddio cyfeirnod B056492.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.