Newyddion S4C

Llofruddiaeth Logan Mwangi: ‘Gall gweithwyr cymdeithasol gael eu camarwain’

Llofruddiaeth Logan Mwangi: ‘Gall gweithwyr cymdeithasol gael eu camarwain’

Newyddion S4C 22/04/2022

Yn dilyn llofruddiaeth Logan Mwangi mae seicolegydd wedi dweud y gall gweithwyr cymdeithasol gael eu camarwain i gredu nad yw plant mewn perygl, yn enwedig os ydyn nhw dan bwysau.

Yn ôl y Seicolegydd Clinigol Dr. Mair Edwards mae gofynion y gwaith hefyd yn gallu eu rhoi dan bwysau.

“Mewn achosion o'r fath yma yn aml iawn ma' rywun falle yn gweld bod 'na rieni neu oedolion yn gallu cyflwyno i hunan mewn ffordd arbennig o dda,” meddai.

“Yn lliniaru pryderon pobl broffesiynol, a bod gwasanaethau sydd wedi bod dan bwysau aruthrol yn ystod y degawd diwethaf, ac yn sicr yn ystod y ddwy flynedd diwethaf bod 'na gyfleoedd falle wedi cael eu colli i fod yn gallu gofalu bod y wybodaeth i gyd yn cael i roi at i gilydd."

Fis yn unig gyn i Logan gael ei ladd ym mis Gorffennaf y llynedd, fe wnaeth gweithwyr cymdeithasol ym Mhen-y-bont ar Ogwr ei dynnu oddi ar y gofrestr amddiffyn plant gan olygu nad oedd cred ei fod bellach mewn perygl o niwed difrifol. 

Wrth gael ei holi a fyddai modd i weithwyr cymdeithasol yn cael eu twyllo dywedodd Dr. Edwards: “Wel oes. Hynny ydy 'da ni'n gwybod yn yr achos arbennig yma yn barod bod y gweithwyr cymdeithasol ddim wedi gweld y plentyn a bod yr esgus wedi cael ei roi bod 'na achos o Covid-19 o fewn y teulu, yn deud bod Logan yn dioddef o Covid-19.

“O dan bwysau, a falle o dan orychymyn i fod yn gweithio’n gynt neu i fod yn gweithio ar fwy o achosion bod 'na gyfleoedd wedyn yn cael i colli."

Fe fydd Bwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg nawr yn cynnal ymchwiliad i weld pa wersi sydd i'w dysgu yn dilyn llofuddiaeth Logan, fe fydd y cynghorau lleol, y gwasanaeth prawf, y gwasanaeth iechyd a'r heddlu'n rhan o'r adolygiad hwnnw.

Mae'r bwrdd yn dweud y gallai gymryd chwe mis i'w gwblhau ond maen nhw yn gobeithio y bydd y gwaith wedi'i wneud erbyn yr Hydref.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.