Newyddion S4C

Etholiadau arlywyddol Ffrainc: Macron v Le Pen

Etholiadau arlywyddol Ffrainc: Macron v Le Pen

Newyddion S4C 22/04/2022

Bydd Ffrancwyr yn pleidleisio ddydd Sul yn rownd olaf etholiadau arlywyddol Ffrainc ar ôl pythefnos ffyrnig o ganfasio a cheisio hawlio'r arlywyddiaeth.

Dewis rhwng yr arlywydd presennol, Emmanuel Macron, a'r ymgeisydd asgell dde, Marine Le Pen, fydd gan y Ffrancwyr, ac fe fydd y ddau mewn ardaloedd gwahanol o Ffrainc ddydd Gwener ar gyfer y diwrnod olaf o ganfasio.

Fe wnaeth y ddau ymgeisydd fynd benben efo'i gilydd nos Fercher mewn dadl fyw danbaid am ddwy awr a thri chwarter ar y teledu, gyda phôl opiniwn sianel deledu BFM yn datgan bod 59% o'r gwylwyr wedi dweud bod Macron yn fwy argyhoeddedig yn y ddadl. 

Le Pen yn 'ddibynnol' ar 'Monsieur Putin'

Roedd ymosodiad milwrol Rwsia ar Wcráin yn ganolog i'r ddadl.

Fe wnaeth Macron geisio cymryd mantais o gysylltiadau agos Le Pen efo Rwsia yn y gorffennol, gan ei chyhuddo o fod yn "ddibynnol" ar y Kremlin a "Monsieur Putin".

"Rydych chi'n siarad am eich banciwr pan yn siarad am Rwsia, dyna ydi'r broblem Ms Le Pen", meddai Macron, gan gyfeirio at fenthyciad o €9 miliwn a gymerodd Le Pen gan y banc First Czech Russian er mwyn ariannu ei hymgyrch arlywyddol yn ôl yn 2017. 

Er hyn, fe wnaeth Le Pen wrthwynebu cyhuddiadau Macron yn gryf, gan honni ei bod hi o blaid gweld "Wcráin rydd" a bod yn rhaid iddi "gael benthyciad tramor" gan nad oedd banciau Ffrainc yn fodlon ariannu ei hymgyrch. 

'Rhyfel cartref'

Pe bai Marine Le Pen yn cael ei hethol yn arlywydd Ffrainc, fe fyddai hi'n awyddus i wahardd yr hijab er mwyn "rhyddhau merched" oddi wrth "Islamwyr".

Ond, fe wnaeth Macron ei chyhuddo yn sgil hyn o greu "rhyfel cartref'" ac "ynysu rhai o'n cydwladwyr allan o'n cymdeithas". 

Nid "creu rhyfel yn erbyn Islam" ond "gwarchod la République" oedd cyfiawnhad Le Pen. 

Ewrop yn cefnogi Macron

Fe wnaeth arweinwyr yr Almaen, Sbaen a Phortiwgal erfyn ar bleidleiswyr ddydd Iau i bleidleisio dros Macron yn yr etholiad.

Fe wnaeth y tri ddatgan wrth bapur newydd Le Monde bod Marine Le Pen yn "ochri yn agored gyda'r rhai sy'n niweidiol i'n rhyddid a'n democratiaeth ni".

Er bod Le Pen bellach wedi newid ei safbwynt o ran Rwsia, fe wnaeth y tri arweinydd bwysleisio na "ddylid anghofio am hyn er bod gwleidyddion bellach yn ceisio ymbellhau o'r ymosodwr Rwsiaidd" oherwydd bod democratiaeth Ffrainc "hefyd yn y fantol ar y papur pleidleisio ar 24 Ebrill".

Ar hyn o bryd, Macron sy'n arwain y ffordd gyda 56% o'r bleidlais a 44% i Le Pen, ond bydd ffactorau megis costau byw a'r oed pleidleisio yn parhau i fod yn arwyddocaol wrth benderfynu pwy fydd yn camu i fewn i'r Élysée ar ôl canlyniad dydd Sul fel arlywydd nesaf Ffrainc. 

Llun: Creative Commons

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.