Newyddion S4C

Cynlluniau i droi hen siop ddillad yn fflatiau ar stryd fawr Bangor

Cynlluniau i droi hen siop ddillad yn fflatiau ar stryd fawr Bangor

Newyddion S4C 19/04/2022

Mae Cyngor Gwynedd wedi pleidleisio o blaid cynlluniau i droi hen siop ddillad ar stryd fawr Bangor yn fflatiau. 

Cafodd drysau siop Peacocks yng nghanol Bangor eu cau dros flwyddyn a hanner yn ôl. 

Mae'r cyngor bellach wedi cymeradwyo cynlluniau datblygwyr i droi'r adeilad yn safle ar gyfer 24 o fflatiau newydd a gofod aml-bwrpas ar y llawr isaf ar gyfer busnesau. 

Cymysg oedd yr ymateb ar strydoedd Bangor, gyda rhai yn honni y gallai'r cynlluniau gynnig atebion i'r argyfwng tai presennol.

"Os dydyn nhw ddim yn mynd i werthu fo, neu ei osod o, waeth iddyn nhw roi fflatiau i bobl fyw ynddyn nhw," meddai un cwpl wrth Newyddion S4C. 

Ychwanegodd un arall a oedd yn siopa, y gallai'r safle "wneud yn amazing" fel adeilad llety.

"Mae na bobl yn ddigartref, ac maen nhw'n gorfod mynd i hostels a stwff. So syniad da di o." 

Ond doedd y cynllun ddim wrth fodd eraill. 

"Os byse chi'n gofyn i fi os dwi eisiau fflat ar y stryd fawr, byswn i ddim yn cytuno gyda hynny," meddai un perchennog busnes. 

"Fel busnes bychan, ni angen y siopau yma er mwyn i bobl dod i'r dre." 

Dywedodd dyn busnes arall y byddai'n ddoethach sefydlu siop arall yno. 

"Se'n well gen i bod nhw'n cael shops bach ynddo fe, fatha supermarket bach" meddai. 

"Ond mae pob dim yn cau wan, tydi?"

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.