Newyddion S4C

Ail-agor yr Eglwys Norwyaidd ym Mae Caerdydd wedi dwy flynedd ar gau

Ail-agor yr Eglwys Norwyaidd ym Mae Caerdydd wedi dwy flynedd ar gau

NS4C 15/04/2022

Mae yna "fwrlwm" yng nghymuned leol Bae Caerdydd wrth i'r Eglwys Norwyaidd ail-agor ei ddrysau ar ôl bod ar gau am ddwy flynedd. 

Mae'r safle wedi wynebu problemau ariannol dros y blynyddoedd diwethaf oherwydd diffyg elw a chostau cynnal a chadw uchel.

Cafodd y problemau eu gwaethygu wrth i gyfyngiadau Covid-19 orfodi'r eglwys i gau yn ystod y pandemig.  

Ym mis Tachwedd y llynedd, fe benderfynodd Cabinet Cyngor Caerdydd i drosglwyddo perchnogaeth yr eglwys i elusen newydd sydd wedi ei arwain gan y Gymdeithas Norwyaidd Gymraeg. 

Bwriad y penderfyniad oedd adnewyddu'r safle ac amddiffyn un o adeiladau hanesyddol Caerdydd. 

Mae'r elusen wedi mynd ati i adnewyddu'r eglwys gan ddatblygu'r caffi, oriel a neuadd er mwyn cynnal mwy o ddigwyddiadau a chwarae rôl ganolog yn y gymuned leol. 

Yn ôl rheolwr cyffredinol newydd yr eglwys, roedd y gymuned yn falch o weld y drysau yn ail-agor wythnos diwethaf. 

"Dwi meddwl bod pobl jyst yn hapus bod y lle ar agor eto," meddai Gareth Lloyd Roberts. 

"Mae pobl wedi colli cael y cyfle i fynd mewn dros y ddwy flynedd diwethaf." 

"Gan bod y lle yn edrych yn fwy fresh nawr, bod pethau yn dod nôl i'r neuadd ac i'r oriel lan lofft, mae pobl jyst yn hapus i weld bod y lle yn cael ei defnyddio eto."

Mae gan yr eglwys nifer o gynlluniau i gynnal digwyddiadau cymunedol gan gynnwys cyd-weithio gyda grŵp theatr Hijinks i arddangos perfformiadau neu gynnal sesiynau dawns i bobl sydd â Parkinsons.

Bydd yr eglwys hefyd yn parhau i fabwysiadu'r cysylltiad rhwng Cymru a Norwy, trwy drefnu cyfarfodydd i'r gymuned Norwyaidd yng Nghaerdydd a gwerthu bwyd traddodiadol o Norwy yn y caffi. 

"Mae mynd i fod yn grêt," meddai Gareth.

"Mae'r gymuned di bod yn wych, pobl yn dod lan aton ni yn dwli ar y ffordd mae'r lle yn edrych eto.

"Mae pawb yn falch bod y lle ar agor."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.