Newyddion S4C

Llys y Goron yr Wyddgrug

Rhieni wedi eu cyhuddo o ddynladdiad eu merch

Golwg 360 14/04/2022

Bydd rhieni yn mynd o flaen llys ym mis Ionawr y flwyddyn nesaf wedi eu cyhuddo o ddynladdiad ar ôl esgeuluso eu merch. 

Fe gafodd Kaylea Titford, 16, o'r Drenewydd ei darganfod yn farw ym mis Hydref 2020. 

Mae ei rhieni, Alun Titford a Sarah Lloyd-Jones, wedi eu cyhuddo o beidio sicrhau bod anghenion deiet eu merch yn cael eu bodloni yn ogystal â diffyg ymarfer corff a hylendid. 

Roedd disgwyl i'r ddau fynd gerbron Llys y Goron Wyddgrug ddydd Iau, ond mae Mr Titford yn yr ysbyty ar hyn o bryd.

Mae disgwyl i'r gwrandawiad nesaf ddechrau ar 30 Mehefin gyda'r achos i ddechrau mis Ionawr y flwyddyn nesaf.

Darllenwch fwy yma.  

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.