Pegwn ton Omicron yng Nghymru wedi cyrraedd 'yn gynt na'r disgwyl'

Pegwn ton Omicron yng Nghymru wedi cyrraedd 'yn gynt na'r disgwyl'

NS4C 14/01/2022

Mae'r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi dweud bod pegwn ton Omicron wedi cyrraedd "ynghynt na'r disgwyl".

Roedd y modelu yn awgrymu na fyddai'r don yn cyrraedd yng Nghymru tan yn hwyrach ym mis Ionawr.

Dywedodd hefyd fod y llywodraeth yn "fwy hyderus" fod "effaith Omicron yn wannach".

Serch hynny, roedd Mr Drakeford yn annog gofal wrth edrych y ffigyrau diweddaraf o ran achosion gan nad yw hi'n angenrheidiol i bobl sy'n profi'n bositif ar brawf llif unffordd gael prawf PCR i gadarnhau bellach.

"Dwi ddim yn meddwl fod y modelu yn anghywir yn ei hanfod", meddai Mr Drakeford.

"Ni'n meddwl ein bod wedi gweld y pegwn ychydig ynghynt na'r disgwyl."

Ond roedd y Prif Weinidog yn ffyddiog bod y mesurau a gafodd eu cyflwyno gan ei lywodraeth yn llwyddiannus.

"Roedd y mesurau a gymrwyd yng Nghymru yn angenrheidiol ac yn effeithiol".

Beth sy'n newid?

Mewn cynhadledd i'r wasg ddydd Gwener, fe gyhoeddodd Mr Drakeford na fydd gweithio o adref yn ofyniad cyfreithiol o ddiwedd y mis.

Dywedodd y Prif Weinidog y byddai cyngor cryf i barhau i weithio o adref wedi 28 Ionawr.

Dywedodd y Prif Weinidog Mark Drakeford wrth raglen Radio Wales Breakfast y bydd y nifer o bobl sy’n gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau yn yr awyr agored yn codi o 50 i 500 ddydd Sadwrn.

O ddydd Gwener 21 Ionawr, ni fydd cyfyngiadau ar ddigwyddiadau awyr agored wrth i ddigwyddiadau tu allan symud i Lefel Rhybudd Sero.

Bydd hyn yn golygu y bydd torfeydd yn gallu dychwelyd i stadiymau chwaraeon yng Nghymru wedi i gemau gael eu cynnal y tu ôl i ddrysau caeedig dros y dyddiau diwethaf.

Os yw'r niferoedd o achosion Covid-19 yn parhau i leihau, ar 28 Ionawr fe fydd Cymru yn symud i Lefel Rhybudd Sero am ddigwyddiadau dan do.

Bydd clybiau nos yn medru ail-agor a’r sector lletygarwch ddim yn gorfod parhau â’r “rheol chwe pherson”.

Fe fydd y cyfyngiadau yn cael eu hadolygu bob tair wythnos unwaith eto unwaith y bydd Cymru yn symud i Lefel Rhybudd Sero.

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi croesawu'r cyhoeddiad y bydd cyfyngiadau'n cael eu llacio yn ystod yr wythnosau nesaf.