Partïon Rhif 10: Unrhyw enghreifftiau o dorcyfraith 'i gael eu cyfeirio at yr heddlu'

NS4C 11/01/2022

Fe fydd unrhyw dystiolaeth o dorcyfraith yn ymwneud â honiadau o bartïon yn Rhif 10 Downing Street yn cael eu cyfeirio at Heddlu'r Met, medd un o weinidogion Llywodraeth y DU.

Roedd Michael Ellis, y Tâl-feistr Cyffredinol, yn ymateb i Gwestiwn Brys gan ddirprwy arweinydd y Blaid Lafur, Angela Rayner.

"Rwy'n ymddiheuro eto yn ddiffuant am y siom mae'r honiadau wedi eu hachosi," meddai.

"Fel gyda phob ymchwiliad mewnol, os bydd tystiolaeth yn dod i'r amlwg o'r hyn allai fod yn drosedd byddai'r mater yn cael ei gyfeirio at Heddlu'r Met."

Cafodd e-bost ei rhyddhau gan ITV News nos Lun oedd yn wahoddiad i 100 o staff yn Downing Street i barti yng ngardd Rhif 10 ym mis Mai 2020.

Fe gafodd yr e-bost ei anfon gan Brif Ysgrifennydd Preifat y Prif Weinidog.

Dywedodd y gwahoddiad y byddai'n gyfle "i wneud y mwyaf o'r tywydd braf".

'Anffodus tu hwnt'

Mae cyn-ymgynghorydd cyfathrebu Boris Johnson yn ystod ei gyfnod fel Maer Llundain wedi dweud ei fod yn disgwyl y bydd "angen ymddiheuriad".

Dywedodd Guto Harri fod hon yn "sefyllfa ddifrifol".

"Ar un lefel, mae bobl yn dod ynghyd i gael gwydred o win ar ddiwrnod braf ar ôl gweithio'n galed yn gwbl ddealladwy," meddai.

"Ond o'dd e'n groes i'r rheolau, a nhw yw'r bobl sydd yn gwneud y rheolau."

Y gred yw bod degau o bobl, gan gynnwys y Prif Weinidog a'i wraig, wedi ymgynnull yng ngardd Rhif 10.

Ar y pryd, roedd hawl cyfarfod gydag un person o aelwyd arall yn yr awyr agored yn Lloegr. 

Daw sylwadau'r gweinidog yn dilyn beirniadaeth gan Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, Eluned Morgan.

"O'dd 'na gymaint o bobl oedd wedi aberthu cymaint o bethau yn ystod y cyfnod yna 'nôl ym Mai 2020," meddai'r Gweinidog.

"Dwi'n meddwl bod e'n anffodus tu hwnt bod y sefyllfa yma wedi codi ac mae'n gyfrifoldeb arno fe i ateb y cwestiynau yna."

Mae Plaid Cymru wedi galw ar Boris Johnson i ymddiswyddo fel Prif Weinidog yn sgil yr honiadau diweddaraf.

Mae arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Jane Dodds wedi ysgrifennu at Ysgrifennydd Gwladol Cymru Simon Hart yn ei annog i anfon llythyr yn galw am bleidlais o ddiffyg hyder yn y Prif Weinidog.

Llun: Rhif 10