Ysbyty yn brwydro yn erbyn Covid-19

Covid-19: Cofnodi 16 marwolaeth yn rhagor ac 11,693 achos newydd

NS4C 10/01/2022

Mae 11,693 yn rhagor o achosion o Covid-19 wedi eu cofnodi yn ôl ystadegau dyddiol diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Cafodd 16 o farwolaethau newydd eu cofnodi ac mae'r gyfradd achosion ymhob 100,000 o'r boblogaeth dros saith diwrnod yn 1,997.1.

Bellach mae 727,486 achos positif wedi eu cofnodi ers dechrau'r pandemig, gyda 6,650 o farwolaethau yn gysylltiedig â'r haint wedi eu cofnodi yng Nghymru.

Mae'r gyfradd ar ei huchaf yn ardaloedd awdurdodau lleol Blaenau Gwent (2,467.7), Castell-nedd Port Talbot (2,401.7) a Rhondda Cynon Taf (2,341.8).

Hyd yma mae 2,496,882 o bobl wedi derbyn o leiaf un brechiad rhag Covid-19, mae 2,326,390 wedi derbyn dau ddos, ac mae 1,729,180 o bobl wedi derbyn 'hwblyn', neu ddos ychwanegol ar ôl eu dosau cyntaf.

Mae ystadegau Iechyd Cyhoeddus Cymru sydd yn cael eu cyhoeddi ar ddydd Llun yn adlewyrchiad o gasglu data dros gyfnod o 48 awr.