Llun o gar heddlu.

Dyn wedi'i hedfan i'r ysbyty ag anafiadau difrifol ar ôl gwrthdrawiad yn Sir Ddinbych

NS4C 04/01/2022

Mae dyn wedi'i hedfan i'r ysbyty gydag anafiadau difrifol yn dilyn gwrthdrawiad beic modur yn Sir Ddinbych. 

Digwyddodd y ddamwain ar ffordd droellog yr A525, ar fwlch Nant y Garth rhwng Llysfasi a Llandegla prynhawn ddydd Llun. 

Cafodd dyn yn ei 20au oedd yn reidio'r beic ei hedfan i'r ysbyty yn Stoke-on-Trent gan ambiwlans awyr.

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi apelio am dystion, neu unrhyw un sydd â lluniau dashcam, i gysylltu â'r llu.