Haul

Croso cynnes i'r flwyddyn newydd yng Nghymru

NS4C 01/01/2022

Mae Cymru wedi cofnodi'r Dydd Calan cynhesaf ar record gyda’r tymheredd uchaf yng ngogledd Cymru.

Mae’r Swyddfa Dywydd wedi cofnodi tymheredd anarferol o uchel am y cyfnod dros nos.

Roedd y tymheredd dros nos yn Y Bala wedi cyrraedd 16.5°C sy’n record newydd.

Cyrrhaeddodd y tymheredd ym Mhenarlâg, Sir Fflint 15.2°C fore Sadwrn a fydd yn record pan fydd yn cael ei gadarnhau.

Dywedodd Alex Humphreys, cyflwynydd tywydd S4C: "Y record flaenorol am Ddydd Calan, oedd 15.0°C yn Y Trallwng ym 1922, a chyn hynny 15.0C ym Mae Colwyn ym 1910.

"Y record ar gyfer y Nos Galan mwynaf yng Nghymru oedd 14.8°C oedd ym Mae Colwyn yn 2011"

 Mae’r tymheredd anarferol ar gyfer y cyfnod yma o ganlyniad i wyntoedd cynnes yn dod ar draws môr Iwerydd

Ychwanegodd Alex: "Ar hyn o bryd, rydan ni mewn llif aer o’r de orllewin. Mae’r jetlif – sef y llif o wyntoedd cryfion sy’n rhedeg uwchben y ddaear – yn gwthio’r aer mwyn draw atom ni o’r Caribî, a dyna sy’n gyfrifol am y tymereddau mwyn.

 "O ran Prydain gyfan, y record am y Dydd Calan cynhesaf cyn hyn oedd 15.6°C yn Bude ym 1916."