CC

Rheolau tollau newydd Brexit yn dod i rym gyda rhybudd am brinder cyflenwadau

Sky News 01/01/2022

Mae rheolau tollau newydd Brexit yn dod i rym ddydd Sadwrn ar fewnforion o’r Undeb Ewropeaidd a gwledydd eraill.

Mae’n rhaid i fewnforwyr nawr wneud datganiadau tollau llawn ar nwyddau sy’n dod i mewn i’r DU.

Nid oes modd bellach i fasnachwyr oedi ar gwblhau datganiadau tollau llawn ar nwyddau i fyny at 175 diwrnod.

Mae un o gyrff blaenllaw'r diwydiant bwyd yn rhybuddio y gall hyn arwain at brinder mewn cyflenwadau.

Darllenwch y stori yn llawn yma.