11 o farwolaethau a 10,393 yn rhagor o achosion o Covid-19 wedi eu cofnodi

NS4C 31/12/2021

Mae 10,393 yn rhagor o achosion o Covid-19 wedi eu cofnodi yn ôl ystadegau dyddiol diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Cafodd 11 o farwolaethau newydd eu cofnodi ac mae'r gyfradd achosion ymhob 100,000 o'r boblogaeth yn ystod y saith diwrnod hyd at 26 Rhagfyr yn 1,190.2.

Bellach mae 632,125 achos positif wedi eu cofnodi ers dechrau'r pandemig, gyda 6,567 o farwolaethau yn gysylltiedig â'r haint wedi eu cofnodi yng Nghymru.

Mae'r gyfradd o achosion dros saith diwrnod ar ei huchaf yn ardaloedd awdurdodau lleol Merthyr Tudful (cyfradd 1,450.5 ymhob 100,000 hyd yma), Caerdydd (cyfradd 1,405.0 ymhob 100,00 yma) a Rhondda Cynon Taf (cyfradd 1,383.5 ymhob 100,00).

Hyd yma mae 2,490,223 o bobl wedi derbyn o leiaf un brechiad rhag Covid-19, mae 2,302,282 wedi derbyn dau ddos, ac mae 1,626,146 o bobl wedi derbyn 'hwblyn', neu ddos ychwanegol ar ôl eu dosau cyntaf.