Stryd y Frenhines, Caerdydd

Covid-19: Omicron yw’r amrywiolyn mwyaf cyffredin yng Nghymru

NS4C 29/12/2021

Yr amrywiolyn Omicron yw’r math mwyaf cyffredin o Covid-19 yng Nghymru, yn ôl un o brif swyddogion iechyd y llywodraeth. 

Cafodd dros 12,000 o achosion newydd o Covid-19 eu cofnodi yng Nghymru dros gyfnod y Nadolig ac fe gafodd 5,680 achos newydd o amrywiolyn Omicron eu cofnodi ddydd Mercher - gan olygu fod cyfanswm achosion Omicron yma bellach yn 7,369.

Roedd nifer uchaf o'r amrywiolyn yn ardal Byrddau Iechyd Caerdydd a'r Fro (2,305 achos), Aneurin Bevan (1,231 achos) a Betsi Cadwaladr (1,184 achos).

Dywedodd y Dirprwy Brif Swyddog Meddygol Cymru, Dr Chris Jones, wrth BBC Radio Wales fore Mercher: "Mae Omicron wedi bod yn cynyddu yng Nghymru ac mae'r nifer o achosion wedi bod yn dyblu pob tri diwrnod." 

"Dros y ddwy neu dair wythnos diwethaf mae wedi cymryd lle Delta fel y prif amrywiolyn ac oherwydd hyn dwi'n disgwyl mwy o achosion o Omicron i gael eu cofnodi wrth i'r amrywiolyn ledaenu."

"Roedd ein cyfradd achosion yn uchel cyn i'r don Omicron yma ddechrau ac mae'r ysbytai eisoes yn llawn wrth geisio delio gyda'r rhestrau aros sydd wedi bod yn tyfu dros y flwyddyn ddiwethaf." 

Mae'r gyfradd achosion o Covid-19 am bob 100,000 o bobl bellach wedi codi i 1,079.3 - y gyfradd uchaf erioed.