Arian

'Pob teulu £1,200 yn dlotach yn 2022'

The Guardian 29/12/2021

Bydd pob aelwyd yn y DU £1,200 yn dlotach y flwyddyn nesaf oherwydd cyfraddau cyflog, biliau treth a chostau ynni uwch.

Dywed y felin drafod neu ‘think-tank’ y Resolution Foundation y bydd teuluoedd yn wynebu "trychineb costau byw" yn ystod misoedd y gwanwyn.

Bydd mesurau'r Llywodraeth, gan gynnwys yr ardoll gofal cymdeithasol newydd ar yswiriant gwladol a rhewi'r lwfans treth incwm personol, yn ogystal â chwyddiant uchel yn golygu mai "blwyddyn y wasgfa" fydd 2022, yn ôl y sefydliad.

Mae’r Guardian yn adrodd fod cyflwyno newidiadau treth, gyda chap prisiau newydd ar filiau ynni, yn debygol o gostio £1,200 dros nos i deuluoedd yn ôl y sefydliad.

Darllenwch mwy am y stori yma.