tabernacl

£25,000 i adfer capel Cymraeg fel rhan o gyllid £7m i’r sector gwirfoddol

Nation.Cymru 28/12/2021

Bydd capel Cymraeg yng nghanol Caerdydd yn derbyn £25,000 i gynnal gwaith adfer fel rhan o gyllid £7m gan Lywodraeth Cymru i helpu’r sector gwirfoddol yng Nghymru.

Mae £7m y flwyddyn wedi cael ei glustnodi i gefnogi’r sector yn ystod tymor presennol y llywodraeth, sy’n ymrwymiad o £21m dros y tair blynedd nesaf.

Cafodd Y Tabernacl, sy’n adeilad cofrestredig Gradd II yn yr Hayes, ei adeiladu’n gyntaf yn 1821 ac yna ai ail-adeiladu yn 1865.

Mae’r cyllid yn cael ei gyhoeddi bob tri mis ac yn cael ei rhannu’n ddau, i gynlluniau o dan £25,000 a hyd at £250,000 a’r rhai o’r derbynwyr eraill yw: 

 

 Hyd at £250,000:

 • £250,000 ar gyfer Krishna Cymru, Caerdydd i ailwampio a throi’r adeilad rhestredig Gradd II yn safle treftadaeth ddiwylliannol a chanolfan les gymunedol i Dre-biwt, sy’n hybu lles corfforol a meddyliol drwy hyfforddiant hwylus mewn ioga a myfyrdod
 • £250,000 ar gyfer Ymddiriedolaeth Gymunedol Neuadd Llanrhymni, Caerdydd i greu canolfan iechyd a lles
 • £250,000 ar gyfer Newport Mind i gwblhau’r cam nesaf o’r prosiect, sef creu canolfan addas gydag ystafelloedd ymgynghori, hyfforddi ac i grwpiau, ac ardal noddfa ar y llawr cyntaf

Hyd at £25,000:

 • £25,000 ar gyfer Mentoring for All, Caerdydd i adnewyddu ac atgyweirio’r to, y gegin, y toiledau ac i osod drysau a ffenestri newydd
 • £25,000 ar gyfer Grŵp Cymunedol yr Ysgoldy, Ceredigion i ddarparu ardal barcio ddiogel a chynaliadwy, nad yw ar y ffordd, gan gynnwys plannu coed a pherthi cynhenid, a fydd yn creu amgylchedd i fflora a ffawna, yn hwb i fioamrywiaeth ac yn lleihau ôl-troed carbon y prosiect
 • £25,000 ar gyfer Clwb Rygbi Rhuthun, Sir Ddinbych i adnewyddu cyfleusterau’r clwb drwy ddarparu mwy o le i eistedd, cegin newydd a diweddaru’r toiledau/cyfleusterau’r ystafelloedd newid i sicrhau hwylustod mynediad i bawb
 • £20,000 ar gyfer Ymddiriedolaeth Gymunedol y Fenni, Sir Fynwy i osod paneli solar yn y ganolfan gymunedol fel rhan o’r cynlluniau i fod yn sero net erbyn 2030
 • £25,000 ar gyfer Sied Nwyddau Llanelli Goods Shed, Sir Gaerfyrddin i greu caffi cymunedol ac ardal dehongli treftadaeth
 • £25,000 ar gyfer Tabernacl Caerdydd, Caerdydd, i atgyweirio’r adeilad rhestredig Gradd II, gan gynnwys y to fflat, y gwaith cerrig a’r goleuadau ar y to
 • £8,000 ar gyfer Bedwas Rugby 2011, Caerffili i osod system llifoleuadau carbon isel newydd
 • £25,000 ar gyfer plwyf Abercynon, Rhondda Cynon Taf i osod cegin broffesiynol er mwyn datblygu caffi mentergarwch cymdeithasol

Darllenwch y stori’n llawn yma.