Prif Weinidog yn diolch i'r 'fyddin frechu' yn ei neges Nadolig

Prif Weinidog yn diolch i'r 'fyddin frechu' yn ei neges Nadolig

NS4C 24/12/2021

Mae'r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi diolch i'r "fyddin frechu", gwirfoddolwyr ac i weithwyr y gwasanaethau brys yn ei neges Nadolig.

Yn ei neges flynyddol, dymunodd y Prif Weinidog Nadolig "diogel, heddychlon a hapus" i bobl Cymru.

Ond, pwysleisiodd fod "cysgod y pandemig yno o hyd" dros gyfnod y Nadolig eleni.

Daw hynny wedi i'r nifer yr achosion o'r amrywiolyn Omicron yng Nghymru barhau i gynyddu.

Mae astudiaethau cynnar gan wyddonwyr yn awgrymu bod Omicron yn lledaenu ynghynt na Delta, ond fod y risg o orfod mynd i'r ysbyty yn is.

Dyma'r eildro i'r Prif Weinidog gyfarch y genedl yr wythnos hon a hynny wedi iddo gyhoeddi cyfyngiadau newydd i reoli'r coronafeirws o Ddydd San Steffan.

Bydd clybiau nos yn cau a gemau chwaraeon yn cael eu cynnal y tu ôl i ddrysau caeedig.

Hefyd, bydd y rheol chwe pherson yn dychwelyd i leoliadau lletygarwch, a chosbau os daw mwy na 30 o bobl at ei gilydd dan do neu 50 o bobl yn yr awyr agored.

Ond, serch hynny, dywed Mr Drakeford yn ei neges fod modd "edrych ymlaen at y dyfodol gyda gobaith ac optimistiaeth".

'Rhannu eich teimladau'

Mae Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig - y brif wrthblaid yn y Senedd - Andrew RT Davies hefyd wedi dymuno Nadolig Llawen i Gymru.

Dywedodd fod y Nadolig hwn yn un sy'n cynnwys penderfyniadau anodd i nifer ond fod y wlad mewn sefyllfa well i'r llynedd.

Diolchodd i weithwyr y GIG a'r fyddin am eu gwaith ac i wirfoddolwyr am eu cefnogaeth i'r ymdrech frechu.

Yn ystod misoedd yr Hydref, camodd Mr Davies yn ôl o'r byd gwleidyddol am ychydig er mwyn gwella o effeithiau'r ffliw a'r coronafeirws ar ei lesiant meddyliol.

Diolchodd i bawb ar draws y sbectrwm gwleidyddol am eu negeseuon caredig ac yn arbennig i'w wraig a phlant am eu cefnogaeth.

Dywedodd Andrew RT Davies: "Mae'r stigma ynghylch iechyd meddwl wedi atal nifer o bobl - yn enwedig dynion, gan gynnwys fy hun - rhag mynd i'r afael â'u teimladau a'u hiechyd meddwl.

"Ond dwi'n gobeithio os yw pobl ond yn cymryd un peth o fy neges heddiw, bod hynny yn gyngor i rannu eich teimladau, a pheidiwch â bod yn ofn cael y cymorth a'r gefnogaeth rydych ei angen."

Yn ei neges, rhoddodd Mr Davies deyrnged i'r Aelodau Seneddol James Brokenshire a Syr David Amess a fu farw eleni.