Dyn yn pledio'n ddieuog i lofruddiaeth Syr David Amess

Sky News 21/12/2021

Mae'r dyn sydd wedi'i gyhuddo o ladd y diweddar Syr David Amess wedi pledio'n ddieuog i'w lofruddiaeth. 

Cafodd Ali Harbi Ali, 25, ei arestio ar ôl i Syr David, oedd yn Aelod Seneddol Ceidwadol dros Orllewin Southend, gael ei drywanu yn ei swyddfa yn Leigh-on-Sea fis Hydref. 

Yn ôl Sky News, mae Mr Ali hefyd wedi pledio'n ddieuog o baratoi ymosodiad terfysgol rhwng Mai 2019 a Medi eleni yn yr Old Bailey ddydd Mawrth. 

Bydd achos llys llawn yn digwydd ar 21 Mawrth, 2022.

Darllenwch mwy yma.