S4C

Rhaglen olaf Dewi Llwyd ar Foreau Sul

NS4C 19/12/2021

Ar ôl 14 mlynedd, mae rhaglen Dewi Llwyd ar Foreau Sul yn dod i ben.

Bore dydd Sul yw darllediad olaf y rhaglen boblogaidd ar BBC Radio Cymru.

Roedd rhaglen Dewi Llwyd ar Foreau Sul yn cynnwys adolygiadau o’r papurau Sul, gwestai pen-blwydd a cherddoriaeth hamddenol.

Wrth ddechrau’r rhaglen olaf bore ddydd Sul, dywedodd y cyflwynydd Dewi Llwyd, ei bod hi "wedi bod yn fraint."

“Wel mae heddiw yn ddiwedd pennod i mi a chynhyrchydd y rhaglen hon, Marian Ifans.

“Hwn ydi’r tro olaf i mi gyflwyno’r rhaglen yn ei gwedd arferol, gan roi cyfle i mi ddweud mod i wedi cael cymaint o bleser yn eich cwmni chi ers mis Ionawr 2008. Mae hi wedi bod yn fraint."

Mewn neges ar y cyfryngau cymdeithasol dydd Sadwrn, dywedodd Dewi Llwyd iddo gael pleser aruthrol wrth gyflwyno’r rhaglen gan ddiolch i’r holl gyfranwyr.

'Un o gewri darlledu'

Cyhoeddodd Dewi Llwyd y newyddion bod y rhaglen yn dod i ben gyntaf ar y rhaglen mis Hydref.

Dywedodd: “Dwi ’di cael cymaint o fwynhad a chwmni pobol arbennig iawn ar hyd y blynyddoedd – yn ogystal â chynhyrchydd eithriadol – ac yn naturiol dwi’n hynod ddiolchgar i chi’r gwrandawyr.”

Dywedodd pennaeth gwasanaethau Cymraeg BBC Cymru, Dafydd Meredydd: “Mae cynulleidfa fore Sul Radio Cymru wedi bod yn lwcus i gael cwmni un o gewri darlledu ein gwlad am bedair blynedd ar ddeg.

“Dipyn o shifft – diolch Dewi!”

Pum cyflwynydd newydd 

Bydd pum llais cyfarwydd yn cyflwyno’r rhaglen Fore Sul yn ei le.

Bob wythnos, yn eu tro bydd Huw Edwards, Bethan Rhys Roberts, Iwan Griffiths, Betsan Powys ac Elliw Gwawr yn cymryd yr awenau.

Mewn datganiad, dywedodd Dafydd Meredydd, Pennaeth Gwasanaethau Cymraeg: “Pa ffordd well i lenwi’r bwlch y bydd Dewi Llwyd yn ei adael ar foreau Sul ar Radio Cymru, na gyda phum cyflwynydd dwi’n ffyddiog y bydd ein cynulleidfa’n dotio arnynt.

“Pob un gyda’u cryfderau unigol, ond hefyd gydag ambell beth yn gyffredin, gan gynnwys meddwl newyddiadurol craff yn ogystal â phersonoliaeth gynnes a’r agosatrwydd i’r gynulleidfa y mae gwrandawyr rhaglen Dewi Llwyd yn ei ddisgwyl a’i haeddu.

"Wrth i ni ddiolch am ei waith aruthrol a dymuno’n dda i Dewi, mai’n hynod o gyffrous gallu croesawu Bethan, Betsan, Elliw, Huw ac Iwan i’n teulu o gyflwynwyr ar Radio Cymru. Pob hwyl iddynt!”

Wythnos nesaf, dydd Sul 26, Rhagfyr, bydd rhaglen arbennig ar BBC Radio Cymru yn edrych nôl ar gyfnod o 14 mlynedd rhaglen Dewi Llwyd ar Foreau Sul.

Llun: BBC Radio Cymru