Gwas sifil ddim i ymchwilio i barti Nadolig Rhif 10 ar ôl iddo gynnal ei barti ei hun

Sky News 17/12/2021

Ni fydd gwas sifil yn arwain ymchwiliad i bartïon Nadolig honedig yn Rhif 10 ar ôl iddi ddod i’r amlwg ei fod wedi cynnal parti Nadolig ar wahân yn ei swyddfa ei hun ym mis Rhagfyr y llynedd.

Mae’r Ysgrifennydd Cabinet Simon Case wedi disodli ei hun o’r rôl lle byddai wedi arwain tîm sy’n ymchwilio i’r cyhuddiadau fod partïon wedi eu cynnal yn Downing Street yn 2020 pan roedd cyfyngiadau Covid-19 mewn grym.

Dywed Sky News fod digwyddiad ‘Nadoligaidd’ wedi ei gynnal yn swyddfa Mr Case yn ystod yr un cyfnod.

Mae llefarydd ar ran Rhif 10 wedi dweud ei fod wedi gadael y rôl er mwyn sicrhau fod y cyhoedd yn gallu ymddiried yn yr ymchwiliad.

Darllenwch y stori’n llawn yma.