Cymru yn wynebu Gwlad Belg eto yng Nghynghrair y Cenhedloedd 2022/23

Wales Online 16/12/2021

Bydd Cymru yn herio Gwlad Belg a’r Iseldiroedd yn eu grŵp yng Nghynghrair y Cenhedloedd 2022/23.

Y pedwerydd tîm yng ngrŵp A4 y gystadleuaeth yw Gwlad Pwyl.

Mae’r gystadleuaeth yn dechrau ar 2 Fehefin, 2022.

Bydd pob tîm yn chwarae pedair gêm grŵp rhwng 2 a 14 Mehefin ac yna’r ddwy gêm ddiwethaf rhwng 22 a 27 Medi.

Bydd enillwyr pob grŵp o’r adran uchaf – Adran A – yn chwarae yn y rowndiau terfynol ym Mehefin 2023.

Bydd y timau sy’n ennill y tair adran is yn cael eu dyrchafu.

Darllenwch y stori yn llawn yma.