Paris

Ffrainc yn gwahardd teithwyr o'r DU yn sgil pryderon am Omicron

Sky News 16/12/2021

Mae Llywodraeth Ffrainc wedi gwahardd teithwyr o'r Deyrnas Unedig yn sgil pryderon dros ledaeniad yr amrywiolyn Omicron. 

Yn ôl Sky News, o ddydd Sadwrn ymlaen bydd teithio rhwng y DU a Ffrainc yn cael ei wahardd heblaw am "resymau cymhellol". 

Dywedodd y llywodraeth ym Mharis dydy'r rhesymau yma ddim yn cynnwys twristiaeth neu deithiau busnes. 

Mae dinasyddion Ffrainc a'u priod wedi'u heithrio o'r rheolau newydd.  

Darllenwch mwy yma.