Amrywiolyn Covid newydd: Symud chwe gwlad yn Affrica i'r rhestr goch

NS4C 25/11/2021

Mae cyfyngiadau teithio o'r newydd wedi eu cyhoeddi i chwe gwlad ar gyfandir Affrica yn sgil pryderon am amrywiolyn newydd o Covid-19.

Fe fydd Botswana, De Affrica, Eswatini, Lesotho, Namibia a Zimbabwe yn cael eu hychwanegu i'r rhestr goch ar gyfer teithio rhyngwladol o 12:00 brynhawn dydd Gwener.

Mae disgwyl i Lywodraeth Cymru fabwysiadu'r un newidiadau i'r rhestr deithio.

Mae Asiantaeth Diogelwch Iechyd y Deyrnas Unedig wedi cadarnhau eu bod yn ymchwilio i'r amrywiolyn newydd.

Mae gwyddonwyr wedi dweud y gallai amrywiolyn B.1.1.529 a gafodd ei adnabod yn gyntaf yn Ne Affrica fod yn fwy trosglwyddadwy, yn ôl Reuters.

Nid oes unrhyw achosion o'r amrywiolyn newydd wedi eu hadnabod yn y DU hyd yma.

Dywedodd Ysgrifennydd Iechyd Lloegr Sajid Javid nos Iau fod angen "mwy o ddata" ond bod Llywodraeth y DU yn "cymryd camau gofalus nawr".

Fe fydd hediadau yn cael eu hatal dros dro o ddydd Gwener tra fod system gwarantin wedi ei sefydlu.

O 04:00 fore Sul bydd yn rhaid i deithwyr sy'n dychwelyd i'r DU dalu am le mewn gwesty cwarantin sydd wedi ei gymeradwyo gan y llywodraeth a threulio 10 diwrnod yno.

Mae'r llywodraeth hefyd yn gofyn i bobl sydd wedi dychwelyd o'r gwledydd penodol yn ystod y 10 diwrnod diwethaf i hunan-ynysu adref a chymryd prawf PCR ar yr ail a'r wythfed diwrnod ar ôl dychwelyd.