Heddlu'r De yn ymchwilio i lofruddiaeth ar ôl dod o hyd i gorff menyw

NS4C 22/11/2021

Mae Heddlu De Cymru'n ymchwilio i achos o lofruddiaeth ar ôl dod o hyd i gorff menyw mewn tŷ yn Rhondda Cynon Taf dros y penwythnos.

Cafodd yr heddlu eu galw i St Anne's Drive yn Llanilltud Faerdref tua 14:45 ddydd Sul 21 Tachwedd.

Dywedodd yr heddlu nad ydynt mewn sefyllfa i ddatgelu rhagor o fanylion am y fenyw ar hyn o bryd.

Does neb wedi eu harestio mewn cysylltiad â'r digwyddiad hyd yn hyn.

Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth gan unrhyw un a welodd neu glywodd unrhyw beth amheus rhwng 00:01 ddydd Gwener 19 Tachwedd a 14:40 ddydd Sul 21 Tachwedd.

Dywedodd Uwch Swyddog Ymchwil Ditectif Uwch-arolygydd Darren George: "Mae'r digwyddiad wedi achosi pryder mawr yn lleol a hoffwn sicrhau'r gymuned bod gennym dîm mawr o swyddogion yn gweithio'n galed i ddod o hyd i bwy sy'n gyfrifol am y llofruddiaeth.

"Mae gennym swyddogion yn y tŷ ac mae'r heddlu'n gwneud ymholiadau o ddrws i ddrws ar hyd y pentref. Mae ystafell digwyddiad wedi ei sefydlu yng Ngorsaf Heddlu Caerdydd Canolog hefyd."

Rhybuddiodd y dylai unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth gysylltu â'r heddlu, gan atgoffa pobl i beidio rhannu amheuon am y digwyddiad tan i'r heddlu gadarnhau gwybodaeth yn swyddogol.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu gan ddefnyddio'r cyfeirnod 408848.