Lefelau chwyddiant ar eu huchaf ers degawd

Sky News 17/11/2021

Mae ffigurau newydd yn dangos bod lefelau chwyddiant wedi cyrraedd eu huchaf ers degawd.

Yn ôl y Swyddfa Ystadegau Gwladol, mae Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI) wedi neidio i 4.2% ym mis Hydref o 3.1% ym mis Medi.

Dywedodd Sky News fod y cynnydd o 1.1% yn "uwch nag oedd economegwyr wedi ei dybio".

Mae'r ffigurau'n dangos bod y cynnydd o 12% ar y cap pris ynni ar filiau tai o 1 Hydref ymhlith y rhesymau am y lefel chwyddiant, ynghyd ag addysg, trafnidiaeth a chostau ffasiwn.

Darllenwch ragor yma.