Cymru'n myfyrio ar Sul y Cofio

NS4C 14/11/2021

Daeth Cymru ynghyd mewn digwyddiadau a gwasanaethau ar hyd y wlad ar Sul y Cofio.

Bu pobl yn cwrdd mewn addoldai a ger cofebau i gofio’r rhai fu farw mewn rhyfeloedd mewn dwy funud o dawelwch am 11:00.

Yng Nghaerdydd, fe wnaeth y Prif Weinidog Mark Drakeford osod torch yng Ngwasanaeth Coffa Cenedlaethol Cymru yng Ngerddi Alexandra, Parc Cathays.

Wrth baratoi ar gyfer y gwasanaeth, dywedodd y Prif Weinidog: "Mae cyfnod y Cofio yn rhoi cyfle i ni i gyd dalu teyrnged i'r rhai a wasanaethodd ein Lluoedd Arfog.

“Fel Llywodraeth rydym yn cydnabod aberth y rhai sydd wedi'u colli mewn rhyfeloedd, neu wedi dioddef anafiadau i sicrhau bod gennym y rhyddid yr ydym yn ei fwynhau heddiw.

Cafodd gwasanaethau eu cynnal yn Wrecsam, Aberystwyth ac Abertawe.

Ym Mangor, roedd Gwasanaeth Coffa arbennig am 10am yng Nghadeirlan Deiniol Sant gyda’r gwasanaeth yn cloi wrth y Gofeb.

Roedd gwasanaeth gan y Lleng Brydeinig Frenhinol a Chyngor Tref Pontypridd ym Mharc Coffa Ynysangharad, Pontypridd.

Cafodd gorymdaith ei threfnu yng nghanol tref Caerfyrddin hefyd.

‘Amser i fyfyrio yn dawel’

Ar drothwy Sul y Cofio, dywedodd Arweinydd Plaid Cymru Adam Price: “Heddiw, ar Sul y Cofio, talwn deyrnged i bob un sydd wedi colli eu bywydau mewn rhyfel a gwrthdaro.

 “Dylai coffadiadau roi cyfle i adlewyrchu, i aros am ennyd a chofio'r rheiny sydd wedi dioddef a sydd wedi marw mewn rhyfeloedd trwy gydol ein hanes. Nid amser i ddathlu yw hwn, dim ond amser i fyfyrio yn dawel. 

 “Cofiwn a chefnogwn rheini sydd wedi ymladd mewn gwrthdaro wrth inni ymdrechu tuag at ddyfodol o heddwch a ffyniant - gan addo na fydd ein plant byth eto yn gorfod wynebu erchyllion rhyfel fel cenedlaethau'r gorffennol.

Dywedodd Gweinidog Cysgodol dros Gyfiawnder Cymdeithasol y Ceidwadwyr Cymreig, Mark Isherwood: “Ry’n ni’n cofio’r dynion a’r menywod dewr sydd wedi gwasanaethu ein gwlad, amddiffyn ein rhyddid a’n cadw’n ddiogel.

“Mae Sul y Cofio’n adeg i adlewyrchu a chlywed straeon am ddewrder, gorfoledd, trasiedi ac aberth – a dyna fydda i’n gwneud heddiw.”

Ychwanegodd Mark Isherwood ei fod yn diolch yn arbennig i’r Lleng Frenhinol sydd yn nodi canmlwyddiant o gefnogi’r Lluoedd Arfog eleni.

Prif lun: @PrifWeinidog drwy Twitter